www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2016-11-09

LAIMA PLATŪKYTĖ: siekiama sugriežtinti gyvūnų įvežimo į Lietuvą iš trečiųjų šalių tvarką

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016-10-20 parengė įsakymo projektą Nr. 16-11343, kuriuo siekiama sugriežtinti jaunų gyvūnų (šunų, kačių, šeškų) nekomercinio įvežimo į Lietuvą iš trečiųjų šalių tvarką.

Parengtame šio įsakymo projekte be kita ko numatyta, kad “į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių gali būti vežami ne jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus šunys, katės ir šeškai, kurie yra vakcinuoti nuo pasiutligės vakcina, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo reikalavimus“.

Tai reiškia, jog tuo atveju, jeigu šis įsakymas įsigaliotų, į Lietuvą iš minėtų trečiųjų šalių būtų galima įvežti tik gyvūnus vyresnius kaip 12 savaičių amžiaus ir vakcinuotus nuo pasiutligės, išskyrus išimtinius atvejus, kuriems turės būti išduoti išankstiniai leidimai.

Trečiosios šalys šio įsakymo ir minėto Europos Sąjungos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 prasme yra, pavyzdžiui, Rusija, Baltarusija, Singapūras, Kanada, JAV, Meksika, Japonija, Čilė ir pan.

Tuo tarpu jaunesni kaip 12 savaičių, nevakcinuoti nuo pasiutligės arba vakcinuoti 12–16 savaičių amžiaus šunys, katės ir šeškai į Lietuvą kaip ir anksčiau galės būti įvežami tik iš ES valstybių ir dalies ne ES narių, t.y. Andoros, Šveicarijos, Farerų Salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino ir Vatikano.

Pilną šio įsakymo projekto tekstą galite rasti čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1185530&p_org=2476&p_fix=y

Pilną dabar galiojančio įsakymo tekstą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee98b0903111e4bb408baba2bdddf3

Pilną minėto reglamento tekstą galima rasti čia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0577&from=LT

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

LAIMA PLATŪKYTĖ
laima@e-teisininkas.lt
+370 617 40008Grįžti į peržiūrą